درباره ما

 

ما مجموعه ای با خدمات رایگان کاریابی هستیم. منتظر طرح های جدید ما برای رسیدن شما به شغل دلخواهتان باشید…

وب سایت کاریابی یزدکار اولین کاریابی مجازی مجوزدار از اداره کار و امور اجتماعی استان یزد به شماره 50382 است.